Adaptogeny – odpowiedzią na stres

    Stres od zawsze towarzyszył człowiekowi, niestety niewielu jest ludzi, którzy posiadają przyjemność prowadzenia bezstresowego trybu życia, ale jeszcze mniej jest takich, którzy potrafią sobie z nim radzić w sposób konstruktywny. W dzisiejszym pędzącym świecie niejednokrotnie szukamy ucieczki od problemów, szukając różnych rozwiązań, aby sobie pomóc. Rozwiązaniem mogą stać się ADAPTOGENY, niezwykłe rośliny, które potrafią przeciwdziałać negatywnym skutkom stresu. Życie w warunkach wysoko rozwiniętej cywilizacji generuje potężny stres, a jego negatywne skutki są przyczyną tzw. chorób cywilizacyjnych, często określanych jako „choroby XXI wieku”. Mają one charakter przewlekły, chociaż rozwijają się powoli, nie dając o sobie znać przez długi czas. Zaliczamy do nich nadciśnienie tętnicze, chorobę niedokrwienną serca, udar mózgu, nowotwory, cukrzycę, osteoporozę, choroby alergiczne.Jest wiele czynników, które im sprzyjają, lecz bez względu na
ich rodzaj i charakter, główną przyczyną ich powstania jest właśnie stres, który doprowadza do zaburzeń homeostazy ustroju.

Definicja i pochodzenie adaptogenów

     Termin adaptogen wywodzi się od łacińskiego słowa „adaptare”, oznaczającego dopasowanie lub ndostosowanie. Zgodnie z nazwą „adaptogen” to substancja ułatwiająca przystosowanie się organizmu do niekorzystnych warunków środowiskowych. W roku 1947 terminu adaptogen jako pierwszy użył rosyjski uczony Lazarev, trzy lata później, rosyjski farmakolog i doktor medycyny holistycznej Brekhman, rozwinął tę definicję. Według Brekhmana adaptogen jest substancją głównie pochodzenia naturalnego, nieszkodliwą, działającą niespecyficznie i wykazującą właściwości normalizujące. Badania nad ziołami adaptogennymi wykonane przez Rosjan w latach 60. stały się dziedziną badań biomedycznych.

     W 1984 r. rosyjscy naukowcy opublikowali ponad 1,5 tys. badań farmakologicznych i klinicznych dotyczących ziół adaptogennych. Badania nad adaptogenami były przeprowadzane jeszcze w wielu innych krajach m.in. Niemczech, Armenii, Czechosłowacji, Skandynawii, Chinach i Indiach. Przeprowadzone badania pokazały, że wszystkie znane adaptogeny posiadają zdolność wzmacniania organizmu w walce ze stresem poprzez wspomaganie jego prawidłowych funkcji w ujęciu biologicznym i fizjologicznym. Medycyna ayurwedyjska ma w swojej farmakopei wiele ziół, które maja właściwości normalizujące liczne funkcje fizjologiczne, a także zdolność organizmu do leczenia się i przystosowywania do stresu. Ayurweda miała znaczący wpływ na tworzenie się Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (TCM). Chińska medycyna ziołowa od tysięcy już lat była i nadal jest używana przez jedną piątą światowej populacji. Współczesne badania potwierdziły, że wiele chińskich środków zaradczych to tak zwane adaptogeny. Większość znanych adaptogenów pochodzi z Chin, Indii, Korei i Rosji. Kilka rośnie również w Europie, wiele adaptogenów uprawia się obecnie w Ameryce Północnej. Nadal trwają badania nad ponad 250 tys. znanych gatunków roślin, prawdopodobnie następne adaptogeny zostaną odkryte w Afryce, Australii i Ameryce Południowej.

Adaptogeny a homeostaza

     Homeostaza ma istotny wpływ na zachowanie zdrowia. Amerykański fizjolog Cannon określił homeostazę jako stały stan równowagi środowiska wewnętrznego organizmu, utrzymywany poprzez odpowiednią koordynację i regulację procesów życiowych. Dostrzegł on w szczególności bardzo duże możliwości przystosowawcze ludzkiego organizmu. Możliwości te są funkcją złożonych procesów fizjologicznych, koordynowanych przez współdziałanie trzech układów: nerwowego, hormonalnego i immunologicznego.

     Dobry stan zdrowia wymaga idealnego stanu równowagi organizmu (homeostazy) oraz sprawnych mechanizmów adaptacyjnych do zmieniających się warunków życia. W tym właśnie miejscu istotną rolę odgrywają roślinne adaptogeny, posiadające właściwości wspomagania zarówno homeostazy jak i mechanizmów adaptacyjnych organizmu. Właściwości te są szczególnie istotne, gdyż istnieje niezliczona ilość sytuacji, w których organizm narażony jest na działanie czynników zakłócających jego czynności. W sytuacji gdy ich działanie się przedłuża, są zagrożeniem dla homeostazy organizmu. Czynniki te nazywane są stresorami, a odpowiedź organizmu na ich działanie – stresem.

Właściwości i sposób działania adaptogenów

     Mechanizm działania adaptogenów nie został jeszcze dokładnie poznany. Adaptogeny posiadają różnorodne substancje czynne np. flawonoidy, saponozydy, fitoekdyzyny, radiolozyny, ta różnorodność powoduje jednak wiele trudności przy określaniu siły biologicznego działania roślin adaptogennych. Liczne badania nad adaptogenami potwierdziły ich właściwości przeciwutleniające, immunostymulujące, przeciwzapalne, anaboliczne, antyhepatotoksyczne, obniżające poziom cholesterolu i cukru we krwi. Adaptogeny mają możliwość działania poprzez: – wykazywanie działania nieswoistego, zwiększającego odporność organizmu na szkodliwe bodźce fizyczne i biologiczne – wywieranie normalizującego wpływu na procesy fizjologiczne organizmu, zwłaszcza poprzez oddziaływanie na system neuroendokrynny i immunologiczny. – wykazywanie działania modulującego czyli wywieranie tylko pożądanego przez organizm wpływu na procesy fizjologiczne organizmu.

     Układy sprzężenia bodziec-odpowiedź (układ neuroendokrynny i immunologiczny), które są odpowiedzialne za obronę i adaptację organizmu do stresorów są wielocelowymi i bardzo skomplikowanymi układami farmakologicznymi. Sposób działania adaptogenów jest związany z układem stresowym (kompleks neuroendokrynno-immunologiczny) i może być skierowany na różne cele układu zaangażowanego w regulację , czyli aktywację i hamowanie sprzężenia bodziec- odpowiedź. Jednak badania kliniczne przeprowadzane zgodnie z najnowocześniejszymi standardami są dość ograniczone. Z drugiej strony istnieje duże doświadczenie kliniczne, a także ugruntowane zastosowanie w samoopiece.

Obecnie przyjmuje się, że:

– wszystkie rośliny adaptogenne posiadają właściwości antystresowe, powodujące stabilizację w systemie neuroendokrynnym;
– wszystkie adaptogeny potrafią modulować i/lub wzmacniać system immunologiczny;
– większość adaptogenów wykazuje właściwości antyoksydacyjne;
– pomagają w eliminacji negatywnych skutków immunsupresji wywołanej przez stres;
– są pomocne w odnowieniu osłabionych funkcji układu immunologicznego u ludzi w starszym wieku;
– pomagają w redukowaniu wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego

Stosowanie adaptogenów może przyczynić się do:

– łatwiejszego przystosowania się (adaptacji) organizmu do stresu oraz zachowania równowagi (homeostazy), a także do redukcji poziomu lęku;
– wzrostu odporności organizmu;
– zwiększenia wydolności organizmu, siły i napięcia mięśniowego podczas wysiłku fizycznego;
– zwiększenia wytrzymałości, energii, sprawności seksualnej oraz witalności organizmu;
– poprawie snu, ogólnego samopoczucia, a także uwagi i koncentracji;
– przyspieszenia i poprawienia procesu rekonwalescencji po przebytej chorobie

Ponadto uważa się również, że adaptogeny:

– poprawiają funkcję wątroby oraz wspomagają trawienie
– wspomagają pracę układu oddechowego i moczowego
– poprawiają wzrok
– pomagają oczyścić organizm z toksyn
– polepszają jakość życia i wpływają na jego długość, a także opóźniają proces starzenia się organizmu

Skutki uboczne i przeciwwskazania:

Do tej pory nie stwierdzono, żadnych skutków ubocznych po spożyciu adaptogenów. Warto zaznaczyć, że jednym z kryteriów, które kwalifikują roślinę do zaszczytnego grona adaptogenów jest właśnie jej nieszkodliwość. Jednakże nie zaleca się przyjmowania adaptogenów:
– z niektórymi lekami np. antydepresantami
– z alkoholem (mówimy tu o częstym spożywaniu, sporadyczna konsumpcja nie jest problemem)
– kobietom w ciąży
– kobietom karmiącym

Bibliografia

1. D. Winston D., Maimes S., Adaptogeny od A do Z , Vital, 2019
2. Pisulewska E., Andrzejewska J., Adaptogeny a odporność organizmu, Szpalanka Lab, Kraków 2021
3. Ocena aktywności biologicznej roślin o działaniu adaptogennym Estimation of biological activity of medicinal plants with adaptogenic effects, Lutomski J., Kędzia B. , Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich w Poznaniu. Borgis – Postępy Fitoterapii 2/2000, s. 31-35
4. Surowce roślinne o działaniu adaptogennym oraz ocena zawartości adaptogenów w ekstraktach i preparatach otrzymanych z rodzaju Panax THE RAW MATERIALS POSSESS ADAPTOGENIC PROPERTIES AND ESTIMATES OF THE ADAPTOGENS CONTENTS IN EXTRACTS AND OBTAINED FROM GENUS PANAX PREPARATION, Wolski T., Baj T., Ludwiczuk A., Sałata M., Głowniak K., Katedra i Zakład Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych, Uniwersytet Medyczny, Lublin. Borgis – Postępy Fitoterapii 2/2009, s. 77-97
5. www.mothersprotect.com
6. https://pl.adaptogens.com/c-667.aspx