15,99

Uprawiana na wolnym powietrzu, na stanowisku słonecznym, bez użycia nawozów sztucznych i pestycydów.

Ziele Cyklantery zostało zebrane ręcznie w stadium kwitnienia, selekcjonowane, a następnie suszone.

Wyczyść
Cyklantera suszone ziele 50g
CAIGUA Cyklantera stopowa Cyklanthera Pedata suszone ziele