9,9915,00

Uprawiana na wolnym powietrzu, bez użycia nawozów sztucznych i pestycydów.

Surowiec był zbierany podczas słonecznej pogody, po czym suszony w temperaturze do 40 stopni C.

Wyczyść
Nawłoć kanadyjska Solidagob canadensis
Nawłoć kanadyjska Solidagob canadensis suszone ziele